• GENEL BİLGİLER

  Tabiat Parkı’nın bulundğu 26 ha büyüklüğüneki alan ilk olarak 1991 yılında A tipi orman içi dinlenme yeri olarak tescil edilmiş olup, daha sonra T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 11.07.2011 tarih ve 903 sayılı olur ile Beşpınarlar Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir.

   Beşpınarlar Tabiat Parkı’nın tamamı, Bolu İli’ne bağlı Merkez İlçesi idari sınırları içinde kalmaktadır. Tabiat Parkı; T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, IX. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bolu Şube Müdürlüğü’nün sorumluluğundadır. 

   Tabiat Parkı'nın tamamı devlet ormanı statüsündedir. Tabiat Parkı, ormancılık yönetimi açısından T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı, Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Aladağ Orman İşletme Şefliği sınırları ve sorumluluk alanı içinde yer almaktadır.

 • FLORA BİLGİLERİ

  Flora araştırmaları sonucunda alanda ve yakın çevresinde 2 adet endemik bitki taksonuna (Abies nordmanniana Spach subsp. bornmuelleriana(Mattf.) Coode&Cullen - ULUDAĞ GÖKNARI, Dactylorhiza saccifera (Brongn.) Soo subsp. bithynica (H.Baumann) Kreutz - BALKAYMAK) doğrudan gözlem yoluyla rastlanılmış, 5 adet bitki taksonunun (Linum flavum L. subsp. scabrinerve (DAVIS) DAVIS - KETENOTU, Digitalis lamarckii Ivanina - YÜKSÜKOTU, Crocus ancyrensis (Herb.) B.Maw - ANKARA ÇİĞDEMİ, Muscari aucheri (Boiss.) Baker - GÖK MÜŞKÜRÜM (ARAP SÜMBÜLÜ), Gagea bithynica Pasch. - AKYILDIZ) ise habitat özellikleri ve geçmiş literatür verilerinin kıyaslanması sonucu alan ve yakın çevresinde yaşama olasılığı çok yüksek oranlarda olduğu için alanın endemik bitki listesine dahil edilmiştir. Sonuç olarak çalışma alanı ve yakın çevresine ait toplamda 7 adet endemik bitki taksonu varlığından söz edilebilir.

   

  Yapılan incelemeler sonucunda, çalışma alanı ve çevresinde tespit edilen türlerden Cyclamen coum Mill. subsp. coum (Domuzağırşağı)’un BERN Sözleşmesi’nin EK-I listesinde yer almakta olduğu, bu sözleşme kapsamında türün Avrupa kıtası ölçeğinde korunmasının taahhüt edildiği görülmektedir. Bu sözleşme uyarınca türün yaşam ortamının korunması için çeşitli tedbirler geliştirilmeli, türe ilişkin gerçekleşebilecek herhangi olumsuz bir koşulda bulunduğu ortamın (in-situ) yanı sıra laboratuar koşullarında (ex-situ) da genetik varlığının korunmasına yönelik girişimler başlatılmalıdır. Yaptığımız gözlemler ışığında ilgili türün çalışma alanı içerisinde yaygın olarak bulunduğu tespit edilmiştir. Bu durum bize, türe ait populasyonların durumunun bölgede iyi düzeylerde olduğunu göstermektedir. Yakın gelecekte türe ilişkin bir koruma çalışması kurgulandığı takdirde türün peyzaj özelliklerinden ötürü yöre halkı tarafından bir sembol olarak sahiplenilmesi teşvik edilebilir.

  Tabiat Parkı alanı ve yakın çevresine ait flora listesi değerlendirildiğinde: çalışma alanı ve çevresinde tespit edilen türlerden Euphorbiaceae ve Orchidaceae familyalarına bağlı olan türler CITES Sözleşmesinin EK-2 Listesi kapsamında olup ulusal ve/veya uluslar arası ticaretleri, doğadan kökleri, soğanları veya bitkiye ilişkin herhangi bir parçanın sökülerek koparılması-toplanması bu sözleşme kapsamında mutlak surette yasaklanmıştır. 

 • FAUNA BİLGİLERİ

  Çalışma alanındaki biri Urodela ve altısı Anura olmak üzere yedi tür kurbağa bulunmaktadır. Uluslar arası değerlendirmelerden IUCN’e göre bu türlerin neredeyse tamamı Asgari Endişe (LC) kategorisinde, yaygın bulunan türlerdir. Yedi türün yalnızca bir tanesi Bufotes variabilis ile ilgili olarak Yetersiz Veri (DD) durumu belirtilmiştir. Diğer uluslar arası değerlendirme ölçüdü olan Bern Eklerinde Triturus ivanbureschi, Bufo bufo, Bufotes variabilis ve Hyla orientalis “Mutlak Koruma Altındaki Fauna Türleri” olarak Ek Il’de listelenirken; Pelophylax ridibundus ve Rana dalmatina “Koruma Altındaki Fauna Türleri” olarak Ek IlI’de listelenmiştir.

   

  Küresel ölçekte kurbağa populasyonlarının % 80’inden fazlası azalan populasyon durumu nedeniyle dikkat edilmesi gereken sınıflar içerisindedir.

   

  Proje alanında Chelonia (Testudinata) (Kaplumbağalar) takımına ait biri kara diğeri su kaplumbağası olmak üzere iki türe rastlanmıştır. Squamata (Pullular) takımına ait kertenkelelerin bulunduğu Lacertilia alt takımında altı tür, yılanların bulunduğu Serpentes (Ophidia) alt takımında dört tür olmak üzere, proje alanında 12 sürüngen türü bulunmaktadır. Alanda bulunan türler ve koruma statüleri ek tabloda özetlenmiştir.

   

  Çalışma alanında sürüngenler sınıfı içerisinde iki takıma ait toplamda 12 tür bulunmaktadır. Uluslar arası değerlendirmelerden IUCN’e göre bu türlerin çoğunluğu tamamı Asgari Endişe (LC) kategorisinde, yaygın bulunan türlerdir. Kaplumbağalardan Emys orbicularis ver. 2.3’e göre düşük risk grubunda olan (LR) ve tehlike sınırına yakın (nt) alt kategorisinde ele alınmıştır. Kaplumbağaların diğeri olan Testudo graeca ise soyu tükenme tehlikesinde (VU) olan tür olarak değerlendirilmiştir. Yılanlardan ise Natrix natrix düşük risk grubunda olan (LR) ve asgari endişe (LC) alt kategorisinde ele alınmıştır. Alanda bulunması olası tek zehirli yılan olan Vipera ammodytes ise tehlike sınırında (NT) olarak kategorilendirilmiştir. Alanda bulunan kertenkele türlerinin tamamı ise asgari endişe (LC) olarak sınıflandırılmış yaygın türlerdir. Diğer uluslar arası değerlendirme ölçüdü olan Bern Eklerinde alanda bulunan sürüngenlerden; kertenkelelerin yarısı, kaplumbağaların tamamı ve yine yılanların yarısı “Mutlak Koruma Altındaki Fauna Türleri” olarak Ek Il’de listelenirken; diğer türler “Koruma Altındaki Fauna Türleri” olarak Ek IlI’de listelenmiştir.

  Tabiat Parkı’nda kuşlar sınıfı içerisinde toplamda 93 tür bulunmaktadır. Tabiat Parkı’nda bulunan türler ve koruma statüleri ek tabloda özetlenmiştir. Uluslararası değerlendirmelerden IUCN’e göre bu türlerin neredeyse tamamı Asgari Endişe (LC) kategorisinde, yaygın bulunan türlerdir. Kuş türleri içerisinde Aegypius monachus ve Sitta krüperi tehlike sınırında (NT) olarak kategorilendirilmiştir.

 • KAYNAK DEĞERLER

  Orman İçi Dinlenme Yeri olarak tescil edilmiştir. Rakımı 1300 metre olup, ulaşım Bolu'ya 35 km, Seben'e 35 km, Gerede'ye 22 km, Kartalkaya'ya 20 km mesafededir.

 • KÜLTÜREL DEĞERLER

  Bolu yöresinde Türk sivil mimarisini en iyi yansıtan evlerin başında Göynük, Mudurnu ve Sakarya’nın Taraklı evleri gelmektedir. Göynük ve Mudurnu evleri 100-150 yıllık bir geçmişe sahiptir. Günümüzde bunlar tescil edilmiş ve Kentsel Sit Alanı kapsamına alınmıştır. Bu yerleşim birimlerinde derelerin kenarlarında ve arkasındaki sırtlarda kurulmuş olan evler, aralarındaki daracık sokakların etrafında, bahçeler içerisinde, birbirlerinin manzaralarını engellemeyecek biçimde yapılmışlardır. Bu evlerde Osmanlı sivil mimarisinin sadeliği, estetiği ve özellikleri görülmektedir. 

  Göynük ve Mudurnu evleri genellikle zemin kat üzerinde bir veya üç katlıdırlar. XIX.yüzyılın başlarında yapılmış olan bu evlerin zemin katlarında depolar, kilerler, hizmetçi odaları, mutfaklar ve geleneksel günlerde ailelerin birlikte yemek yedikleri fırın odaları bulunmaktadır. Zengin evlerinde fırın evi tabir edilen bu tür mekanlar evlerin bahçesinde ayrı bir köşede yer almaktadır. Taşlığın kenarındaki bir merdivenle çıkılan birinci kat geleneksel Türk evlerinin bir benzeri olup, buradaki bir sofanın çevresinde günlük yaşamın geçtiği odalar bulunmaktadır. Bu odaların içerisine ocaklar, yüklükler, sedirler ve bir de gusülhane yerleştirilmiştir. 

   

  Evlerin bazılarında ailenin yeni evlenen çiftleri için özel bölümler de yapılmıştır. Üst katlar genellikle yatak odalarına ayrılmıştır. Bazı örneklerde evlerin içerisindeki sofalardan ayrı olarak, dışarıya yönelik balkon niteliğinde cepheyi çepeçevre kuşatan dış sofalar bulunmaktadır. 

   

  Göynük ve Mudurnu evlerinde aydınlatmaya özen gösterilmiş, cepheye pencere dizileri yerleştirilmiştir. Evlerin bazıları dışa yönelik çıkmalar üzerinde şahnişli ve cumbalıdır.Çoğu kez bu evler kafesli ve cumbalı olup, burada da ağaç işçiliğinin en güzel örnekleri sergilenmiştir. Ayrıca balkon korkuluklarında ahşabın yanı sıra maden işçiliğinin dekoratif örnekleri de görülmektedir. Özellikle odalardaki kapı ve pencerelerde Osmanlı ağaç işçiliğinin çeşitli motiflerine yer verilmiştir. Evlerin üzerleri genellikle ahşap kırma çatılı ve alaturka kiremitlidir. Bunların arasından çıkan bacalar da ise estetik görünüme önem verilmiştir. 

  Kaynaklardan öğrenildiğine göre; Mudurnu’da İstanbul’dan getirtilen ustaların yaptığı Armutçular Konağı’nın ayrı bir önemi bulunmaktadır. Dört katlı, kare planlı olan bu konağın dört büyük salonu, bir sofası ve on yedi odası bulunmaktadır. Çıralı çamdan karkaslı, ahşap kaplamalı bu konağın ağaç işi oymaları, geometrik çıtalı tavan bezemeleri ve özellikle kapı tokmakları, balkon korkulukları gibi detayların üzerinde de en ince ayrıntısına kadar durulmuştur. Bunun yanı sıra Mudurnu’da 1870-1880 yıllarında Keyvanoğullarına ait Keyvanlar Konağı da orijinalliği bozulmadan restore edilmiştir.

 • REKREASYON İMKANLARI

  Tabiat Parkı, konumu itibariyle başta bağlı olduğu Bolu ili Merkez ilçe olmak üzere çevre yerleşimlerde yaşayanların günübirlik kullanımları için büyük bir potansiyel taşımaktadır. Şehir merkezine yaklaşık 30 km mesafede yer almaktadır.

  Beşpınarlar Tabiat Parkı sahip olduğu doğal ve kültürel kaynak değerleri ile bilimsel amaçlı araştırmalara olanak sağlayan, insanların eğlenmelerine, dinlenmelerine ve kısa süreli tatil yapmalarına olanak veren orman ve göl peyzajlarının bütünleştiği doğal kaynak değerlerinin yanında, düzenlenmiş günübirlik kullanım alanıyla da Tabiat Parkı’na gelen ziyaretçilerin rekreasyonel kullanım taleplerini karşılayacak kullanımlara sahiptir. Tabiat Parkı; doğa yürüyüşü, bisiklete binme, doğa sporları gibi aktiviteler için uygun alanlar içermektedir.

  Beşpınarlar Tabiat Parkı topoğrafik yapı itibariyle fazla engebeli değildir. Tabiat Parkı’nda minimum yükseklik 1340 m, maksimum yükseklik 1359 m ve ortalama yükseklik 1347 m yüksekliktedir.  

 • GALERI
 • 360° PANORAMA
Tümünü Göster
HARITA
Giriş Saatleri00:00Cıkış Saatleri00:00
Bu parkı arkadaşlarınla
paylaşmak ister misin?
GİRİŞ ÜCRETLERİ
Şahıs6 TL İndirimli Şahıs3 TL Bisiklet6 TL Motorsiklet12 TL Otomobil, Kamyonet18 TL Minibüs54 TL Midibüs90 TL Otobüs180 TL 1 Ünite Çadır (günlük)35 TL 1 Ünite Karavan (günlük)45 TL
AKTİVİTELER
Doğa Sporları İp parkuru ve Pentantlon Olta Balıkçılığı Bisiklet Sporu Piknik Doğa Yürüyüşü Fotoğrafçılık Tümünü Göster
AKTİVİTELER
Doğa Sporları İp parkuru ve Pentantlon Olta Balıkçılığı Bisiklet Sporu Piknik Doğa Yürüyüşü Fotoğrafçılık Yaban Hayatı Gözlemciliği Dağcılık Kayak Çadırlı Kampçılık Yayla Turizmi Oryantiring Yamaç Paraşütü Kaya Tırmanışı Kuş Gözlemciliği Mağara Araştırma Yüzme Atlı Yürüyüş Rafting Kanyoning Botanik Gezisi Karavanlı Kampçılık Kano Sporu Dağ Bisikleti Yön Bulma Kültür Turizmi Doğa Temalı Şenlikler Deniz Turizmi Konaklama Doğa Turizmi Trenle Göl Turu Paintball ATV Safari Atla Göl Turu Deve Gezintisi Ekolojik Turlar Okçuluk Basketbol Av Turizmı Voleybol Tenis Gastronomi Uçurtma Festivali Fırın Teleferik Resim Çizim Aktivitesi Manzara Seyiri Mavi Gölde Yüzme Günübirlik kullanım Doğa Resmi Aktivitesi Bilimsel Tur Tabiat Eğitimi Köy Pazarı
NELER VAR?
Etkinlik Alanı Büfe WC Mescit Kır Lokantası Kır Kahvesi Çadır Tümünü Göster
NELER VAR?
Etkinlik Alanı Büfe WC Mescit Kır Lokantası Kır Kahvesi Çadır Parkur Çeşme Telesiyej Telefirik Şelale Otopark Alanı Konaklama Tesisi İdare ve Ziyaretçi Merkezi Piknik Alanları Tarihi Yapı Gölet Dere Su Bendi Su Kemeri Kır Evi Çocuk Oyun Alanı Yüzme Havuzu Çay Bahçesi Spor Sahası Sahil Plaj Su Sporu Parkuru Kamp Alanı Koşu Parkuru Su Pınarı Orman Yolları Seyir Terası Seyir Kulesi Yangın Kulesi Kuş Gözetleme Kulesi Gezi Rotası Yaban Hayatı Koruma Alanı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu Kayak Pisti Yürüyüş Yolu Tırmanma Parkuru Soyunma Kabini ve Duşlar Rehabilitasyon Merkezi Sosyal Tesisler Konferans Salonu Kameriyeler Güvenlik Noktaları Yöresel Ürün Satış Noktaları Bisiklet Yolu Seyir Noktası Orman Köşkü Şehitlik Anıt Ağaç Noktaları Yağmur Barınağı İdari Hizmet Binası Lokanta Mağara NELER VAR? Göl Milli Park Giriş Kapısı Su Deposu Akarsu Köprüsü Ağaç Türü Gen Koruma Bölgesi Bekçi Evi Konuk Evi Tanıtım Ziyaretçi Merkezi Depo Basketbol Sahası Tematik Bahçeler Basketbol Sahası Voleybol Sahası Gözetleme Kulesi İzci Kampı Futbol sahası Hizmet evı Doğa Okulu İşçi Barakası Pergola Kır Gazinosu Havuz İskele Oyun alanı Fitness Grubu Tel İhata Rüzgar Enerji Santrali İbadethane Soyunma Kabini Barbekü Giriş Kontrol Noktası Kıl Çadırı Sezonluk Lunapark Daire ve Ziyaretçi Merkezi Yönetim Merkezi Ahşap Köprüler Anfi tiyatro Kamelya Sıhhi tesis Doğa Sporları Alanı Kuş Gözlem Evi Sunum Merkezi Hayvanat Bahçesi Geçici Hayvan Bakım Evi Çocuk Bakım Evi Dondurma ve Gözleme Reyonu Hediyelik Eşya Reyonu Kafe İşletmeciliği Cami Bungalow Su Terfi Deposu Bulaşık Yıkama Yeri Fosseptik Çürütme Deposu Piknik Masası Kapalı Piknik Masası Çöp Konteynerları Elektrik, Su, Kanalizasyon Altyapı Çalışmaları İdari –Ziyaretçi Tanıtım Merkezi Spor Destek Üniteleri Mini Çim Futbol Sahası Seyir Terasları Doğa müzesi Vali Konağı Mutfak Turgut Özal Tabiat Parkı POI
Dilek, görüş ve şikayetlerinizi
bizimle paylaşın.
Şimdi Başla
ANKET
Anket bulunmamaktadır.